20.01.2008 19:46:56

Lektvar vášně

Potřeby:1 špetka rozmarýnu, 2 špetky tymiánu, 2 lžíce černého čaje, 1 špetka koriandru, 3 čerstvé mátové lístky (nebo 1/2 lžíce sušených), 5 čerstvých okvětních poupat (nebo 1 lžíce sušených), 1 lžíce citronové kůry, 3 špetky muškátového oříšku, 3 kousky pomerančové kůry

Postup: Všechny ingredience vložte do konvice zalejte vše 3-mi hrnky převařené vroucí vody .Louhovat sse má nechat 5 - 10 minut. Pokud máte raději sladší nápoje je možné vše osladit medem podle chuti. Nápoj vášně se podává horký.

20.01.2008 19:44:47

Lektvar lásky

Potřeby: 5 dílů růžových okvětních plátků, 1 díl hřebíčku, 1 díl muškátového oříšku, 1 díl levandule, 1 díl zázvoru

Postup: Připravuje se obvyklým způsobem nejlépe do hliněného hrnku. Louhovat se má nechat pár 5 - 10 minut. Tato směs se buď přidává do čaje nebo se pije samostatně pro zvýšení vášně.

20.01.2008 19:42:35

Lektvar zapomění

Přísady:

fotografie3
3 ml vlažného mléka
Příprava:

trvá po dobu kolem 10 minut.Fotografii toho na koho chceš zapomenout vylouhuješ a ponecháš 3 minuty ve vlažném mléku."Pater Patria defindo Peri" proneseš a vytáhneš fotografii.Pomůže ti to hned od bolesti,ale pozor!!!Pokud ho potkáš,tak to bude mít katastrofické účinky.Začne ti nadávat a bude tě nesnášet!!!Zakonči to tím,že do mléka nasypeš 4 znka hrubé soli.Vypij celý lektvar,

Efekt:

Na toho na koho zapomenout chceš,ti tento lektvar pomůže...

20.01.2008 19:41:22

Lektvar popularity

1 střední sklenice s minerálkou
1 lžíce cukru
1 lžíce medu
9 lísků z červené růže
1 malý čistý křemíkový krystal

Umyjte krystal a lístky ve vodě. Potom položte všechny ingredience do vody. Míchejte vodu tak dlouho dokud se cukr a med nerozpustí.

Vystříhněte kruh z papíru. Napište kolem kruhu své celé jméno ve směru hodinových ručiček. Uprosřed kruhu nakreslete pentagram. Na tento pentagram postavte na 3 hodiny sklenici, nejlépe aby na ní dopadali sluneční paprsky.

Po třech hodinách přelijte vodu ze sklenice do jiné sklenice a vypijte jí. Nebo si jí můžete uchovat v ledničce a vypít až se na to budete cítit.

Lidé by vás po vypití tohoto lektvaru měli vidět v mnohem pozitivnějším světle.

20.01.2008 00:00:00

Dělení magie

Dělení magie:

Magie jakožto taková do sebe pojímá značné množství nejrůznějších praktik a operací, utvářejíce tak její povahu a druh. Následkem tohoto pak magii můžeme tříditi a to z různých hledisek do několika základních kategorií, kteréž se následně dále dělí.

1) pohled dle účelu: - magia alba (bílá magie)

- magia nigra (černá magie)

Toliko diskutovaná otázka dělby magie na "bílou" a "černou" není ve své podstatě odvislá od magie samé, neboť ta vždy pracuje dle jedněch a týž zákonitostí, nýbrž jest problematikou osobnosti mága. Kritériem zde jest dosažený stupeň etiky a morálky (duchovní zralosti) hierofantovi. Obecně pravíme, že magie "bílá" jest vymezena altruistickými skutky dobra a magie "černá" egoistickými a egocentrickými počiny zla. Připustíme-li relativnost právě zmíněných pojmů "dobro" a "zlo", ježto jsou různými individualitami vnímány odlišně, neboť vystupují jakožto výslednice návyků společenských norem etiky a morálky, jest zřejmé, že tyto normy, jakož i samotné jejich chápání mohou a jsou odlišné od doby, místa i kultury a v důsledku tohoto více či méně proměnlivé. Na právě popsané nutno nahlížeti z univerzálního pohledu jsoucna. Meditace nad tímto předmětem může adeptu otevříti i jinou dimenzi zkušenosti a chápání tohoto problému.

2) Hledisko předmětu:-magia naturalis (přírodní magie)

- magia innaturalis (magie nadpřirozená)

Toto dělení jest dělením základním, kteréž se dále větví, neboť obsahem hlediska předmětu jest celá škála nejrozmanitější magické praxe.

Magia naturalis - pracuje s magickými činiteli skrytými v přírodninách (astrální esence neb kvintesence rostlin, nerostů - zejména drahokamů a polodrahokamů, určitých živočišných substancí apod..). Vychází ze spagirické alchymie, jak původní tak více méně zprofanované, jejímž předmětem jest příprava tzv. arkán, filtrů, mumií atd..

Magia innaturalis - pracuje se stávajícími, neb uměle vytvářenými astrálními útvary. (bytostmi živlů, elementály, elementáry, larvami apod..); jejím zvláštním druhem jest "nekromantie" někdy také nazývána "nigromantie" (vyvolávání "duší zemřelých lidí", v pravé podstatě se jedná o evokaci astrálního těla zemřelého, kteréžto má pouze dočasného trvání, leč vě většině případů jde pouze o různé formy astrálních larev, vytvořivších za života zemželým). Také tato magie vychází z alchymie avšak spirituální. Všeobecně jí dále dělíme na : psychurgii (magie nižší) a theurgii (magie vyšší, neb božská).Psychurgie: toto odvětví magie jest zaměřeno na vlastní astrální dimenzi operatérovu, uskutečňující se jakož evokace a instrumentalizace objektivizovaných sil jeho transcendentního subjektu, kteréžto jsou zasvěcenci označovány coby síly démonické, reprezentujíce krom jiného, nejhlubší vrstvy fylogenetické zkušenosti člověka, sahajíce až k prožitkům atavismů, jejichž kořeny vedou k podstatě dračích kultů. Rozlišujeme psychurgii konstruktivní. Do této oblasti magického snažení spadá zhotovování pantakulí, talismanů, amuletů, sigílií, zrcadel, voltů a pod.; psychurgii evokativní. Fenoménem této velmi lákavé kategorie jest pasivní, především pak aktivní styk s astrálními entitami různých kvalit.

Theurgie: jest zaměřena na účelovou komunikaci s kosmogenními silami vyššího řádu. Jedná se o výrazně ritualizovanou formu praxe, jejímž předpokladem jest dosažení vyšší úrovně duchovního vývoje operatéra. Pojímá do sebe oblasti invokativní (andělé, géniové apod.), evokativní (duchové živlů, sféričtí pragéniové a pod.) a kreativní (práce s egregory).

Existuje ještě celá řada druhů magie a jejich praktického použití, kteréž se navzájem doplňují a prolínají. Zmíniti se o všech jest takřka nemožné a především neúčelné. Adept na své cestě teoretického a praktického poznávání bude moci sám poznati i jiných, mnou neuvedených, magických systémů a modelů, jakož např.: magie zvědná, sférická, kabalistická, enochiánská atd.. Nutno ještě poznamenati, že zde předložené jest pouze jedním z mnoha existujících pohledů na rozdělení magie, a jest pouhým nástinem pro hledajícího, nikoli vyčerpávající látkou.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se